Đối với hàm giả tháo lắp, nếu bạn chọn phục hình răng với chất liệu sứ thẩm mỹ hoặc chất liệu nhựa cao cấp thì vẫn đạt được kết quả gần như phương pháp bọc chụp răng sứ.