Thời gian đặt mỗi Implant trung bình chỉ mất khoảng 15 phút, hỗ trợ điều trị sau đó mất khoảng 3 – 4 tuần. Labo với công nghệ hiện đại tại Nha khoa Việt Nga sẽ chế tạo răng sứ trong ngày nên hầu như khách hàng không mất thêm thời gian tái khám.