Hàm tháo lắp không cần phải làm trụ chân răng titan mà chỉ cần tạo ra một cầu nối nhiều răng để dựa vào số lượng răng đã mất của mỗi người mà phục hình. Chính vì lẽ đó mà chi phí của phương pháp này tương đối phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng khách hàng.