Phụ nữ có thai nên lấy cao răng không?

Phụ nữ có thai nên lấy cao răng không?